Event Thách đấu 40 NPC

Nhằm mục đích thử thách sự mạnh mẽ, bền bỉ cũng như tinh thần đoàn kết, đồng đội của các người chơi.

God Đậu Yêu đã thành lập lôi đài thách đấu 40 NPC với độ khó và phần thưởng tăng dần để bán hành bán tỏi cho người chơi toàn cõi TS BDY.

Liệu rằng những người chơi sẽ ngập ngụa trong hành, lớn lên và trưởng thành trong hành hay NPC mới chính là người ngập hành.

Muốn biết kết cục như thế nào, thứ 4 và thứ 7 sẽ rõ….

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Địa điểm: Quảng Trường Trác Quận – Thành Trác Quận ( thành số 1 )

Thời gian: Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần

TSOnline Mobile Ba Đậu Yêu Việt Nam: 20:00 – 23:00

Phần thưởng:

Tầng 2-4-6-…-36 (các tầng chẵn): Random nhận được Tiền vàng/ Nhất Vũ Túi/ EXP/ Đại Phúc Thần/ Tiền Thôn Thực/ Lều hành quân/ Thông thiên ma đậu

Tầng 37-39: Random nhận được Tiền vàng/ Nhất Vũ Túi/ EXP/ Phúc Thần/ Tiền Thôn Thực/ Lều hành quân/ Thông thiên ma đậu/ Ngọc Triệu Gọi

Tầng 40: Random % EXP Võ Tướng/% EXP Char/ Tam Vũ Túi/ Ngọc Triệu Gọi/ Trang bị Viễn Cổ/ Trang bị Thiên Thù (ATK)/ Mê Mẹ Bà Gọi Hồn/ Mê Bố chủ khách sạn

Facebook Comments