Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

Đáng tiếc khi Triệu Vân không có cơ hội đọ sức với ba vị chiến tướng này

Triệu Vân gần như cả đời không gặp phải đối thủ có thể đánh bại được ông. Vì thế mà rất nhiều người đã cảm…

Posted in Tin tức

Nhân vật duy nhất có thể đánh bại Triệu Vân là ai?

Triệu Vân là một mãnh tướng vô song thời Tam Quốc, được chính Tào Tháo ca ngợi là dũng mãnh hơn cả Lữ Bố vô…

Posted in Tin tức

Không phải Quan Vũ, Trương Phi, ai mới là võ tướng hạ nhiều tướng địch nhất nước Thục ?

Người này từng được Lưu Bị ví như “người huynh đệ thứ tư” của mình, nhân vật này luôn nằm trong danh sách những mãnh…

Posted in Pet - Võ tướng

Bùi Nguyên Thiệu – Pei YuanShao – 裴元紹

Bùi Nguyên Thiệu – Pei YuanShao – 裴元紹 Bùi Nguyên Thiệu là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của…

Posted in Tin tức

Tào Tháo cả đời xem trọng và “thèm khát” 5 vị tướng này nhất, đáng nói 3 trong “ngũ hổ tướng” của Lưu Bị đều có mặt

Tào Tháo không chỉ rất cởi mở mà còn có mắt nhìn người rất chuẩn, người lọt vào mắt xanh của Tào Tháo đều không…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛 Trương Phi, tự Ích Đức hay Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Vân – Zhao Yun – 趙雲

Triệu Vân – Zhao Yun – 趙雲 Triệu Vân, tự Tử Long, là một danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Trung – Huang Zhong – 黄忠

Hoàng Trung – Huang Zhong – 黄忠 Hoàng Trung, hay bị dịch sai là Huỳnh Trung, tự Hán Thăng, là lão tướng nhà Thục Hán…