Uống rượu với Quan Vũ

Tên Q: Uống rượu với Quan Vũ
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Kinh Châu (Bắc)
Phần thưởng:  Lều hành quân 3 cái, đại phúc thần 1 cái
Nội dung nhiệm vụ:
– T a đến Giang Linh Thành tại Điểm Binh Đài đối thoại với Quan Vũ.
– Ông ta kêu bạn tìm Ly Rượu Sành (Trong nhà Quan Thành Tương Dương), Rượu Bạch Cang (khách sạn), Rượu Bạch Hạc (Thôn Tân Dã-trong nhà Điền Đại Thúc), Rượu Vương Lộ (Tại Giang Linh Thành nhà của Điệp Nhi Phụng Nhi) mỗi thứ một cái.
– Tìm xong giao cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu