Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương

Tên Q: Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương
ĐKNV: lv. 25
Địa điểm: Kinh Châu (Nam)
Phần thưởng: Lưỡi tây thi 30 cái, thuốc nhuộm tóc
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Nam Thôn Lung Linh đối thoại với Mã Cô Nương, đồng ý giúp đỡ.
– Giúp tìm Thanh Thủy Trà (trong nhà Đại Đầu), Nấm Dã Hương (trong nhà Đại Đầu), Bản Chu (trong nhà Đại Đầu) mỗi thứ một cái.
– Giao cho Mã Cô Nương thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu