Tôn Dực – Sun Yi – 孫翊

Tôn Dực – Sun Yi – 孫翊

Tôn Dực, tự là Tôn Nghiễm, là con trai thứ 3 của Tôn Kiên, em trai của Tôn Sách và Tôn Quyền. Ông sinh tại Ngô Quận, Phú Xuân, nay là Phú Dương, Hàng Châu, Chiết Giang, Giang Đông.

Năm 184, lúc này Tôn Quyền mới 2 tuổi, Tôn Dực thì vừa sinh, cuộc chiến Khăn Vàng nổ ra khăp cả nước.

Đến năm 189, Tôn Sách gặp được Chu Du và kết thân, ông này liền dẫn mẹ và các em đến huyện Thư, quê của Chu Du sinh sống.

Năm 191, Tôn Kiên qua đời, đến năm 192 thì Tôn Sách dời gia đình đến Giang Đô để lo hương khói cho cha, gặp được Trương Hoành, và giao gia đình cho Trương Hoành coi sóc.

Tôn Dực được miêu tả có tính cách rất giống anh cả, vô cùng ngang bướng và hành động theo sở thích. Ông được giao cho quận trưởng Ngô Quận là Chu Trị giáo dưỡng. Tôn Dực nhiều lần bị trách phạt vì tánh khí của mình.

Năm 200, Tôn Sách bị sát hại, mọi người đều nghĩ Tôn Sách sẽ trao quyền lực lại cho Tôn Dực vì ông có tính khí giống anh mình, nhưng người kế nghiệp lại là Tôn Quyền.

Năm Kiến An thứ 18, tức năm 203, chú của ông là Ngô Cảnh đột ngột qua đời, Tôn Dực được đề cử kế nhiệm chức Thái thú Đan Dương khi mới 20 tuổi. Lúc này, Tôn Quyền giết chết Thành Hiến, quận trưởng Ngô Quận, các đồng bọn của hắn là Quỳ Lãm và Đới Viên trốn đến Đan Dương.

Tôn Dực đến Đan Dương nhậm chức, ông đối đãi tử tế với Quỳ Lãm và Đới Viên, dùng cả hai lần lượt làm Thống đốc và Quận trưởng.

Quỳ Lãm và Đới Viên muốn trả thù cho Thành Hiến, nên đã kết thân với Biện Hồng. Tôn Dực phát giác cả ba xao nhãng việc công nên nhiều lần khiển trách khiến chung lập mưu ám sát Tôn Dực trong thời gian Tôn Quyền dẫn quân đi đánh Hoàng Tổ ở Giang Hạ.

Tôn Dực có một người vợ họ Từ, vô cùng xinh đẹp, trong một dịp đãi tiệc, Tôn Dực sai vợ làm tiệc chiêu đãi. Từ phu nhân nói rằng vừa bốc trúng một quẻ dữ, không nên mở tiệc. Nhưng vì đã đời rất nhiều quan khách, nên Tôn Dực phải tiếp rượu và dần tiễn khách ra về.

Lợi dụng thời cơ đó, Biện Hồng từ phía sau rút dao dâm chết Tôn Dực rồi bỏ trốn lên núi.

Lúc này, Quỳ Lãm và Đới Viên đổ hết tội cho Biện Hồng và bắt giữ và ra lệnh chém đầu ông. Nhưng Tôn Hà, quận trưởng Lư Giang đến quở trách Quỳ Lãm và Đới Viên. Thấy vậy, cả hai liền cử sứ đến giao hiệp với Lưu Phức ở Dương Châu chi quân trợ giúp. Tôn Hà sợ nên bỏ về.

Quỳ Lãm và Đới Viên lúc này chiếm hết gia sản, chức tước và cả vợ của Tôn Dực là Từ phu nhân. Từ phu nhân giả vờ thuận theo, rồi ngầm liên lạc với thuộc hạ của Tôn Dực là Tôn Cao và Phó Anh để ám sát Quỳ Lãm và Đới Viên.

Tôn Quyền sau khi trở về đã đến Đan Dương và tới viếng mộ Tôn Dực.

Trong TS Online, chết khi tuổi đời mới chỉ tròn 20, Tôn Dực không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào nổi trội của nhà Đông Ngô. Tuy nhiên, Ông vẫn được xếp vào một số nhiệm vụ liên quan đến việc ổn định lại các dân tộc thiểu số phía nam Giang Đông. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ. Và một điểm đáng chú ý khác, ông là một NPC có bộ kỹ năng và điểm số trạng thái “khá” ăn nhập với nhau, tạo nên sự hữu dụng cần thiết khi được đầu tư đúng mức.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Dực

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 111

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Nhà Tôn Dực – Bộ Lạc Kinh Huyện – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Sơn Việt ra tay, Anh hùng tương tích

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu