Tôn Dực – Sun Yi – 孫翊

Tôn Dực – Sun Yi –  孫翊

Tôn Dực là con trai thứ 3 của lão tướng lừng danh cuối thời Đông Hán Tôn Kiên, em của Tôn Sách và Tôn Quyền. Ông sinh tại Ngô Quận, tỉnh Hàng Châu, nay là huyện Phú Dương, tỉnh Chiết Giang, Từ Châu.

Tôn Dực được miêu tả có tính cách rất giống với anh cả Tôn Sách.

Năm 192, Tôn Sách dẫn gia đình đến Giang Đông để chôn cất Tôn Kiên và gặp Trương Hồng (bạn của Trương Chiêu) ở đó, nên ông quyết định nhờ Viên Thuật lấy lại chức vũ cũ của cha mình để đi báo thù cho cha, đồng thời để Tôn Dực ở lại với Trương Hồng.

Năm 200, Tào Tháo tấn công anh em họ Tôn, chẳng bao lâu sau, Tôn Sách qua đời. Trước khi Tôn Sách chết, Trương Chiêu và các đại thần khác hy vọng Tôn Sách sẽ trao quyền lực cho người em thứ 3 của ông là Tôn Dực, nhưng Sách lại trao cho Tôn Quyền.

Năm 203, thái thú Đan Dương là Ngô Cảnh chết đột ngột, nên Tôn Quyền cử Tôn Dực xuống thay thế, lúc này Tôn Dực đã 20 tuổi. Đồng thời, ra lệnh xử tử kẻ đã giết Ngô Cảnh là Hàm Thịnh.

Khi đến nhậm chức, Tôn Dực đối xử lịch sự và tôn trọng những tiền bối ở đâu. Tuy nhiên, những thuộc hạ cũ của Hàm Thịnh muốn báo thù nên đã liên kết với Biện Hồng, âm mưu giết hại Tôn Dực.

Năm Kiến An thứ 9, tức năm 204, quan huyện Đan Dương là Tôn Nghị gặp Tôn Dực, và sai vợ ông bốc cho Tôn Dực một quẻ, khi bốc xong, bà nói quẻ này rất xấu và khuyên Tôn Dực không nên mở tiệc. Quả nhiên, sau khi bữa tiệc tàn, Biện Hồng đã tranh thủ lúc Tôn Dực đã say mà ra tay giết hại.

Sau khi giết Tôn Dực, Biện Hồng cùng cả nhà trốn lên núi, nhưng sau bị bắt bởi nhà họ Từ. Cả đám thuộc hạ của Hàm Thịnh đều đổ hết tội lỗi cho Biện Hồng.

Vừa hay tin em trai bị giết hại, Tôn Quyền lập tức dẫn quân đến Đan Dương chinh phạt, được sự giúp đỡ của Tôn Nghị đã trả thù được cho Tôn Dực. Sau khi tất cả đã xong, Tôn Quyền đích thân đến viếng mộ em trai.

Trong TS Online, chết khi tuổi đời mới chỉ tròn 20, Tôn Dực không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào nổi trội của nhà Đông Ngô. Tuy nhiên, Ông vẫn được xếp vào một số nhiệm vụ liên quan đến việc ổn định lại các dân tộc thiểu số phía nam Giang Đông. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ. Và một điểm đáng chú ý khác, ông là một NPC có bộ kỹ năng và điểm số trạng thái “khá” ăn nhập với nhau, tạo nên sự hữu dụng cần thiết khi được đầu tư đúng mức.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Dực

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 111

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Dũng Tuyền – Hồng Thủy

Xuất hiện: Nhà Tôn Dực – Bộ Lạc Kinh Huyện – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Sơn Việt ra tay, Anh hùng tương tích

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu