Posted in Pet - Võ tướng

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元 Thạch Thao, tự là Quảng Nguyên là một quan viên nhà Tào Nguỵ trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛 Tô Phi là một viên chỉ huy phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允 Trương Doãn là tướng phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu thời Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦 Lưu Kỳ là con của Châu Mục Kinh Châu Lưu Biểu, sau làm Thứ sử Kinh Châu kế…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Thiện – Zhou Shan – 周善

Chu Thiện – Zhou Shan – 周善 Chu Thiện là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của La Quán Trung, ông được kể…

Posted in Pet - Võ tướng

Tiên Vu Đan – Xian YuDan – 鮮于丹

Tiên Vu Đan – Xian YuDan – 鮮于丹 Tiên Vu Đan là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Không rõ nguồn…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Tuấn – Zhou Jun – 周峻

Chu Tuấn – Zhou Jun – 周峻 Cùng họ với Chu Du Chu Tuấn là một tướng lĩnh, con trai của anh trai của Chu…

Posted in Pet - Võ tướng

Thái Sử Hưởng – TaiShi Xiang – 太史享

Thái Sử Hưởng – TaiShi Xiang – 太史享 Thái Sử Hưởng, tự là Nguyên Phục, là quan viên, tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Dực – Sun Yi – 孫翊

Tôn Dực – Sun Yi – 孫翊 Tôn Dực, tự là Tôn Nghiễm, là con trai thứ 3 của Tôn Kiên, em trai của Tôn…

Posted in Pet - Võ tướng

Quách Dĩ – Guo Si – 郭汜

Quách Dĩ – Guo Si – 郭汜 Quách Dĩ, hay còn gọi là Quách Tỵ hay Quách Tỷ (bản Mobile dịch thành Quách Kỷ), là…