Hứa Thiệu – Xu Shao – 許劭

Hứa Thiệu – Xu Shao – 許劭

Hứa Thiệu, tự là Tử Tương, là một danh sĩ, nhà phê bình nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông quê ở quận Nhữ Nam, huyện Bình Dư, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Khi còn trẻ, ông thường tự tổ chức các lễ hội để bình phẩm và đánh giá mà ông gọi là Nguyệt Đán Bình. Điều đó khiến ông trở nên nổi tiếng.

Giai thoại lớn nhất của ông được nhắc tới là lời bình cho Tào Tháo, khi hắn mới chỉ là một tay ăn chơi, tụ tập phá làng phá xóm rằng: “Năng thần thời trị, gian hùng thời loạn”.

Lúc đó, tiếng tăm Hứa Thiệu vô cùng lớn, bất kỳ ai được ông bình đều trở nên nổi tiếng. Các bạn thời niên thiếu của Tào Tháo là Viên Thiệu và Trương Mạc đều đã được Hứa Thiệu bình. Tào Tháo cũng tới và xin ông, nhưng Hứa Thiệu một mực khinh thường và từ chối. Đến khi lợi dụng lúc Hứa Thiệu rời khỏi nhà, họ Tào mới kề dao vào cổ ông ép ông bình. Và quả nhiên, bình phẩm của ông vô cùng chính xác với con người Tào Tháo sau này.

Năm 195, trong lần chạy loạn tránh chiến tranh xuống Giang Đông, Hứa Thiệu qua đời tại thành Dự Chương, lúc đó ông 46 tuổi.

Trong TS Online, sự nổi tiếng của Hứa Thiệu tiếp tục được “đánh bóng”. Các giai thoại, chi tiết cuộc đời và tiếng tăm của ông đều được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hứa Thiệu

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 116

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Trước Nhà Trọ Thành Lạc Dương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giúp thiếu niên, Hỗn độn loạn thế, Thiếu niên Ngọa Long, Khảo nghiệm trí tuệ

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu