Thuần Vu Quỳnh – Chunyu Qiong – 淳于琼

Thuần Vu Quỳnh – Chunyu Qiong – 淳于

Thuần Vu Quỳnh, tự là Trọng Giản, là một chỉ huy quân sự phục vụ lãnh chúa Viên Thiệu trong cuộc chiến các chư hầu cuối thời Đông Hán. Ông quê ở Hứa Xương, Hà Nam, Việt Châu.

Thuần Vu Quỳnh nổi trội trong biến cố kho lương Ô Sào trong trận Quan Độ. Được biết đến là một kẻ nghiện rượu, nhưng Viên Thiệu vẫn sai ông về kho lương Ô Sào để chuyển lương cho tiền tuyến. Hứa Du can ngăn nên thay người khác, nhưng Viên Thiệu nhu nhược không nghe theo. Bất mãn vì việc đó, Hứa Du đầu hàng Tào Tháo, cung cấp thông tin về kho lương của Viên Thiệu cho Tào Tháo. Tức thì, Tào Tháo sai 5000 quân đuổi đến kho lương. Đang lúc chè chén say sưa, Thuần Vu Quỳnh không để ý phòng thủ. Ông bị Tào Tháo bắt và in lên mặt ông 5 chữ “Kẻ nghiện rượu Ô Sào” rồi thả về cho Viên Thiệu. Viên Thiệu tức giận sai người dìm ông vào thùng rượu đến chết.

Trong TS Online, số phận Thuần Vu Quỳnh cũng không khá khẩm hơn là mất. Ông hầu như chỉ được nhắc đến như một tên lính phụ họa thêm vào bức tranh tổng trong diễn biến trận đánh Quan Độ ngày nào. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thuần Nh Quỳnh

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Viên Thiệu

Level NPC: 94

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cạm Bẫy – Ném Đá – Phi Sa Tẩu Thạch

Xuất hiện: Diệp Thành Thành Môn – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Quan độ đại chiến, Giải cứu nạn nhân Bột Hải, Ngày tận cùng của Công Tôn Toản, Trận đấu lôi đài ngầm, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu