Thái Văn Cơ – Cai WenJi – 蔡文姬

Thái Văn Cơ – Cai WenJi – 蔡文

Thái Văn Cơ, tên thật là Thái Diễm hay còn đọc là Sái Diễm, tự Chiêu Cơ, là một trong những nữ văn nhân đầu tiên và là nữ thi nhân duy nhất trong những văn sĩ trứ danh thời Kiến An của Trung Quốc. Bà quê ở Trần Lưu, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Bà là con gái của đại thi hào Thái Ung, một nhà sử học nổi tiếng tài hoa và cực kỳ uyên bác. Thái Văn Cơ học theo cha nên từ nhỏ đã giỏi văn thơ và thông thạo âm luật.

Năm 16 tuổi, bà lấy chồng là Vệ Trọng Đạo, một danh sĩ khá nổi thuộc một tộc lớn ở Hà Đông, nhưng chẳng được bao lâu thì chồng bà qua đời. Nhà chồng cho là bà khắc mệnh, lại chưa có con nên đuổi về nhà mẹ đẻ.

Tới thời loạn lạc Hưng Bình, bà bị quân Đổng Trác bắt đi, rồi sau biến cố Lý Thôi, Quách Dĩ chiếm cung đình, bà lưu lạc sang đất Hung Nô và bị nạp làm thiếp của Tả Hiền Vương. Bà sống ở đó 12 năm và có 2 người con.

Sau này, Tào Tháo vì là bạn thân với cha của bà nên thương thay số phận bà, mà đem vàng bạc châu báu sang chuộc bà về lại. Giai thoại Thái Văn Cơ dứt ruột từ con mà trở về quê tổ được gọi là “Văn Cơ quy Hán” là một giai thoại nổi tiếng được lưu truyền đến ngày nay.

Bà được Tào Tháo mai mối cho tái giá với người cùng quận là Đổng Tự, nhưng sau đó, Đổng Tự làm quan bị tội, bị khép tội chết, Thái Văn Cơ đã đích thân đi tìm Tào Tháo xin cầu tình. Nhờ tài hùng biện của mình, bà đã khiến Tào Tháo đặc xá cho Đổng Tự.

Vì mang ơn Tào Tháo, nên bà đã giúp ghi lại một phần mười số sách mà cha bà đã sưu tầm rồi trao lại cho bà, số đó sấp sỉ 400 thiên sách đều do tự tay bà nhớ lại và chép, không một chút sai lầm.

Trong TS Online, tất cả các biến cố cuộc đời của Thái Văn Cơ từ lúc quy Hán trở về sau đều được hệ thống nhiệm vụ ghi nhận và tái hiện.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thái Văn Cơ

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 78

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Tiễn – Hội Tâm Nhất Kích – Hỏa Long

Xuất hiện: Đỉnh Chu Tước Đài – Diệp Thành – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Văn Cơ quy Hán, Thái Văn Cơ thành gia, Giúp Thái Văn Cơ tìm lại cầm cổ, Hộ tống Thái Văn Cơ, Tài biện luận

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu