Posted in Pet - Võ tướng

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元

Thạch Quảng Nguyên – Shi GuangYuan – 石廣元 Thạch Thao, tự là Quảng Nguyên là một quan viên nhà Tào Nguỵ trong thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平

Thôi Châu Bình – Cui ZhouPing – 崔州平 Thôi Châu Bình là một học giả sống vào thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung…

Posted in Pet - Võ tướng

Dương Phụng – Yang Feng – 楊奉

Dương Phụng – Yang Feng – 楊奉 Dương Phụng là một nhân vật cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc. Không rõ nguồn gốc…

Posted in Pet - Võ tướng

Điền Khải – Tian Kai – 田楷

Điền Khải – Tian Kai – 田楷 Điền Khải là một tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Công Tôn Toản trong cuộc chiến quân phiệt…

Posted in Pet - Võ tướng

Nam Qua Yêu – NanGua YaoJing – 南瓜妖精

Nam Qua Yêu – NanGua YaoJing – 南瓜妖精 Nam Qua Yêu (hay Nam Qua Yêu Tinh) là một yêu tinh bí ngô phổ biến trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Tả Phong – Zuo Feng – 左豐

Tả Phong – Zuo Feng – 左豐 Tả Phong là một thái giám nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không rõ gốc tích…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Nhượng – Zhang Rang -張讓

Trương Nhượng – Zhang Rang –張讓 Trương Nhượng là một hoạn quan (thái giám) đầu lĩnh dưới thời Đông Hán. Ông là người Dĩnh Xuyên,…

Posted in Pet - Võ tướng

Bào Xuất – Bao Chu – 鮑出

Bào Xuất – Bao Chu – 鮑出 Bào Xuất là một nhân vật cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông sinh ra…

Posted in Pet - Võ tướng

Bàng Dục – Pang Yu – 龐淯

Bàng Dục – Pang Yu – 龐淯 Bàng Dục (trong game là Bàng (chắc gõ Enter thay vì Space nên mất chữ Dục), tự Tử…

Posted in Pet - Võ tướng

Mộng Mai Cư Sĩ – Meng Mei JuShi – 夢梅居士

Mộng Mai Cư Sĩ – Meng Mei JuShi – 夢梅居士 Mộng Mai Cư Sĩ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc…