Đăng đàn bái nho tương

Tên Q: Đăng đàn bái nho tương
ĐKNV: Hoàn thành Q Cam Ninh xuất chinh, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: hoàng lão tư viễn bào ( tri +43, công -4, Lv126)
Nhiệm vụ tiếp theo: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm
Nội dung nhiệm vụ:
1. Tiến vào xuất sư quân trướng tại 450:450 xảy ra đối thoại đồng ý giúp đỡ.)
2. Tới Lâm Giang Đình-Kinh Châu đối thoại Lục Tốn.Trở về xuất sư quân trướng tại 450:450 đối thoại đồng ý thu thập 30 trúc đàn kiến mộc (Nữ Di Lăng-Rừng Khiêu Đình)
3. Thu thập đủ đến xuất sư binh trướng(bên dưới trướng Tôn Quyền) đối thoại Quân Công Tượng đồng ý tìm 1 Vũ Hoa Thạch.Đến đường thủy Di Lăng đi lòng vòng đánh Tây Thục thủy sư nhận Vũ Hoa Thạch.
4. Trở về đối thoại 3 lần với Quân Công Tượng nhận Đô Đốc Binh Phù.
5. Ra tế đàn xuất sư đối thoại Hám Trạch thì hòan thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu