Yêu Quỷ Vương hoàn lương

Tên Q: Yêu Quỷ Vương hoàn lương
ĐKNV: Lv. 150 , Hoàn thành Q Yêu Ma Vương
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng: Yêu Quỷ Vương trở thành võ tướng của mình.
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Ngụy Quốc tại Quỷ Vương Động đối thoại với Yêu Quỷ Vương, giúp tìm vàng miếng hỗn (Thần Quỷ Động – Thanh Châu), vải tơ tầm hoang (Rừng Giang Linh-Nam Quận Binh) mỗi thứ một cái.
– Tìm xong đối thoại với Yêu Quỷ Vương, Yêu Quỷ Vương gia nhập đội ngũ.
– Đến Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu