Yêu Ma Vương

Tên Q: Yêu Ma Vương
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng: cây lược của Ti Di Hô.
Nhiệm vụ tiếp theo: Yêu Quỷ Vương hoàn lương
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến nhà tranh Tà Mã Đài (57101) đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ ông ta.
– Ra khỏi ngôi nhà nhỏ (57001) vào chiến đấu với Quỉ Chảo với đám Tiểu Binh, thắng lợi đối thoại với Ti Di Hô.
– Đến Ngụy Quốc Hải Tặc Động (phía trên suối nước nóng) (57528), tìm Đa Mô đối thoại và vào chiến đấu với Đa Mô, Di Di, Lam Quỷ Chảo x2, Lục Quỷ Chảo x2.
– Thắng lợi được quỉ vương động thượng quyển, chọn gặp ông ta, vào chiến đấu tiếp.
– Thắng lợi ta đến Ngụy Quốc Hải Động (57507), trong động đối thoại với quỉ bí vàng và vào chiến đấu với quỉ bí vàng (làm phiền con này có thể rớt con đpt), Ti Nô Mẫu Li, thắng lợi được quỉ vương động hạ quyển.
– Trong động (57515) tìm Di Chi đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Bỉnh Cư Hồ, Điệp Mô Hồ, thắng lợi được quỉ vương động trung quyển.
– Đến Quỉ Vương Động (57535), trước khi vào hang ta phải trang bị cây cuốc.
– Vào trong (57536) đối thoại với Yêu Quỉ Vương, vào chiến đấu 1 đám ninja và Yêu Quỷ Vương.
– Thắng lợi trở về (57101) tìm Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu