Trình Phổ xin lỗi

Tên Q: Trình Phổ xin lỗi
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Random : thuốc nhuộm tóc, lông vũ trong suốt, Tâm + 1, Tâm + 3
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Dinh Trình Phổ tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Trình Phổ, đồng ý giúp đỡ.
– Tới Đại Dinh Chu Du đối thoại với Chu Du.
– Ta trở về đối thoại với Trình Phổ, đồng ý tìm Bí Tâm KK (bên ngoài Dinh Trình Phổ).
– Đưa cho Trình Phổ thì hoàn thành nhiệm vụ
Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu