Posted in Dương Châu

Tần Mật sính thiên biện

Tên Q: Tần Mật sính thiên biện ĐKNV: Hoàn thành Q Đặng Chi thuyết Đông Ngô Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Phúc Thần, Đại…

Posted in Oa Quốc

Giải nguyền mộng ma

Tên Q: Giải nguyền mộng ma ĐKNV: Hoàn thành Q Giải cứu Quan Ngân Bình , Tả Hiền Vương Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc Phần thưởng: Kem…

Posted in Kinh Châu - Nam

Tế trung thần

Tên Q: Tế trung thần ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Nam Phần thưởng: thịt giò heo 30 cái, bánh nếp, thuốc nhuộm tóc Nội…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Trình Phổ xin lỗi

Tên Q: Trình Phổ xin lỗi ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Random : thuốc nhuộm tóc, lông vũ trong…

Posted in Kinh Châu - Nam

Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương

Tên Q: Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương ĐKNV: lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu (Nam) Phần thưởng: Lưỡi tây thi 30 cái, thuốc nhuộm tóc…

Posted in Từ Châu

Điêu Thuyền về quê

Tên Q: Điêu Thuyền về quê ĐKNV: hoàn thành Q Bạch Môn bắt Lữ Bố Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: thuốc nhuộm tóc, kem đổi…