Thú Lớn Hỏa Diệm

Tên Q: Thú Lớn Hỏa Diệm
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bồng Lai Tiên Đảo, Ngụy Quốc.
Vật phẩm có được: Lựa chọn 1: kích Cự Diêm (công + 11, nhanh nhẹn – 1, lv. 35, dùng để làm Q skill 4 ĐV) – Lựa chon 2: điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Bồng Lai Tiên Đảo (55003) (phía trên làng chài – Thanh Châu) đối thoại với Bắc Đẩu Tinh Quân, đồng ý giúp đánh cự thú.
Đến Nguỵ Quốc Hải Động (ID Map 57510 qua phải) ngõ vào bên trái ngoài biển (gần làng Naly) đi vào xảy ra đối thoại.
Đi thẳng đến (57511) chỗ có nham thạch vào chiến đấu với Cự Quỷ Binh
Đến đối thoại với cự thú.
– Nếu chọn: Làm thuộc hạ của Cự thú, Quay trở về tìm Bắc tinh Quân hoàn thành nhiệm vụ
– Nếu chọn: không đồng ý làm bộ hạ của cự thú. Vào chiến đấu, chiến thắng, quay trở về tìm Bắc Tinh Quân hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments