Lời tiên đoán của tiên đồng

Tên Q : Lời tiên đoán của Tiên Đồng.
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Đảo tiên.
Vật phẩm có được: 0,3% exp + 1 túi lì xì + 1 quẻ bói
Nội dung nhiệm vụ:
-Đến đảo tiên nhà Nam Tinh Quân nói chuyện với Tiên đồng đồng ý tìm 14 cái giấy thiên trúc [ bác vọng ba – tầng 2 – kinh bắc – bệnh thôn phu ]

-Tìm xong giao cho tiên đồng là hoàn thành nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments