Posted in Quest - Nhiệm Vụ

Thăng Cấp Trang Bị

Thăng cấp Trang Bị – Là nơi đưa các trang bị hiện có lên một tầm cao mới Đối tượng có thể tăng cấp: Tất…

Posted in Tính năng

Thất Tinh Bổn Mệnh Đăng

Thất Tinh Mệnh Bản Đả Thông Kinh Mạch – Dịch Cân Hoán Cốt, một khái niệm không hề còn xa lạ đối với những con…

Posted in Vật phẩm - Trang bị

Danh sách Vũ Khí Chuyên Võ – TSBDY Mobile

Danh sách vũ khí chuyên võ Giới thiệu về Vũ Khí Chuyên Võ ( Vũ Khí Chuyên Dụng ): Bài viết sẽ được bổ sung…

Posted in Hướng dẫn

Hướng dẫn Cập nhật TSBDY Mobile trên Android và giả lập

Hướng dẫn Cập nhật TSBDY Mobile trên Giả Lập và thiết bị Android Đối với Phiên bản từ 1.6.0 trở đi, có 2 cách để…

Posted in Hướng dẫn

Hướng dẫn Cập nhật TSBDY-Mobile trên iOS

Hướng dẫn Cập nhật TSBDY-Mobile trên iOS Đối với Phiên bản từ 1.6.0 trở đi, có 2 cách để Cập Nhật Phiên bản dưới đây…

Posted in Giới thiệu

Các Skill Khống Chế Cứng trong TSBDY Mobile

GIỚI THIỆU: Định nghĩa: Khống Chế Cứng là các Skill sẽ khiến đối thủ không thể thao tác dẫn đến mất lượt . Khác với…

Posted in Event - Sự kiện

GIẢI ĐẤU BA ĐỘ YIÊU – GIẢI ĐẤU NHÂN PHẨM

GIẢI ĐẤU BA ĐỘ YIÊU – GIẢI ĐẤU NHÂN PHẨM Giới thiệu: Không linh tinh luyên thuyên nhiều, giải đấu dành cho mọi người từ…

Posted in Giới thiệu Hướng dẫn

Các bãi train luyện cấp sau khi Tam Chuyển

CÁC BÃI LUYỆN CÔNG QUANG ÁM Sau khi đạt Đẳng Cấp Tinh Anh – còn gọi là Tam Chuyển, PHẢI luyện cấp ở NPC Quang…

Posted in Giới thiệu Vật phẩm - Trang bị

Những Trang Bị / Bộ Trang Bị Ngoại Trang Hiếm trong TSBDY

Giới thiệu Về hệ thống ngoại trang các bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Sau đây là những mẫu ngoại trang hàng…

Posted in Giới thiệu

Bảng so sánh damage các Skill Tái Sinh (ATK)

STT Tên SP Dame Dame / 1sp 1 Cuồng Long 66 449 6.80303 2 Sơn Cương 56 778 13.89286 3 Chấn Điện 72 1095 15.20833…