Posted in Giới thiệu

Tổng hợp các bãi khoáng theo từng level ở TS Mobile

Trong tsonline, tính tới phiên bản hiện tại của mobile thì khoáng có level thấp nhất là level 2, còn khoáng có level cao nhất…

Posted in Pet - Võ tướng

Điêu Thuyền – Diao Chan – 貂蟬

Điêu Thuyền – Diao Chan – 貂蟬 Điêu Thuyền là một trong Tứ đại mỹ nhân trong văn hóa Trung Hoa (cùng với Tây Thi,…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超 Mã Siêu là một hổ tưởng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong ngũ hổ…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Trác – DongZhuo – 董卓

Đổng Trác – DongZhuo – 董卓 Đổng Trác là một tướng quân phiệt và một “quyền thần” nhà Đông Hán, là nguyên nhân khởi điểm…

Posted in Quan Trung

Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng

Tên Q: Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng Nhiệm vụ…

Posted in Quan Trung

Đại chiến với Đổng Trác lần 2

Tên Q: Đại chiến với Đổng Trác lần 2 ĐKNV: Sở hữu pet Điêu Thuyền, Hoàn thành Q Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng ,…

Posted in Quan Trung

Đại chiến với Đổng Trác lần 1

Tên Q: Đại chiến với Đổng Trác lần 1 ĐKNV: Lv. 25, Phải tổ đội đúng 3 người Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: nón pháp sư…

Posted in Quan Trung

Mối thù của Triệu Nga

Tên Q: Mối thù của Triệu Nga ĐKNV: Không có Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: áo Uy Sơn (nhanh nhẹn + 12, phòng – 2, lv….

Posted in Quan Trung

Tiến vào tầng 4 lăng Tần Hoàng

Tên Q: Tiến vào tầng 4 lăng Tần Hoàng ĐKNV: Hoàn thành Q Tướng quân cởi giáp Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Được vào tầng…