Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng

Tên Q: Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Quan Trung
Phần thưởng: Bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại chiến với Đổng Trác lần 2
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến đường lớn Trường An trong ngôi nhà nhỏ (14131) đối thoại với Độc Cư Lão Nhân.
– Đến Thôn Cao Động (thôn Phổ Hộ , hiệp bác tụy lạc), tiến vào Sơn Động Cao Động (14565), trong động ta gặp Đổng Văn đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được bản đồ tầng 1 Hoàng Lăng.
– Đi đến Mỏ Khoáng Lam Điền (14543), trong động ta gặp Đổng Hoàng đối thoại xong vào chiến đấu, thắng lợi được bản đồ tầng 2 Hoàng Lăng.
– Ta đến Thành Bắc Sơn Động (bên trái), trong động (14525) ta gặp Ngưu Phụ đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được bản đồ tầng 3 Hoàng Lăng.
– Trở về Thành Trường An (14131) tìm Độc Cư Lão Nhân, đưa cho ông ta 800 tiền thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu