Mã Siêu – Ma Chao – 馬超

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超

Mã Siêu là một hổ tưởng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục cùng 4 cái tên khác là: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân và Hoàng Trung. Ông mang trong mình 2 dòng máu người Hán và tộc Khương, sinh ra và lớn lên tại  huyện Mậu Lăng, tỉnh Thiểm Tây, Lương Châu.

Thuở trẻ, ông đã là một thanh niên hiếu chiến với sức mạnh được ví có thể đối đầu muôn người.

Tình hình lúc bấy giờ, các chư hầu nhà Hán đang tiến đánh lẫn nhau tranh giành quyền lực. Lúc đó, Tào Tháo đã đánh bại Viên Thiệu và tiếp tục truy quét tàn quân được lãnh đạo bởi Viên Thượng và Viên Đàm, Tào Tháo cho Chung Do đốc suất các chư tướng ở lân cận vùng Quan Trung hợp sức tấn công. Mã Siêu tham gia, ông xông pha trận mạc, chém tướng lập công đầu đem lại thắng lợi quyết định cho chiến dịch. Một việc bên lề cho đến ngày nay vẫn chưa xác định rõ ràng là người chém đầu Quách Viên là Mã Siêu hay Bàng Đức, nhưng công lao thì cứ đầu lĩnh được hưởng.

Sau chiến công hiển hách, Mã Siêu được truy tặng nhiều chức tước, tuy nhiên các chức danh này chỉ là chức hão, vì ông ở quá xa với nơi ông được truy tặng là Từ Châu Thứ Sử và vì ông chỉ muốn làm Hổ tướng mạnh nhất vùng Tây Xuyên nên kiên quyết không về Kinh qui phục, nên hầu như ông không nhận được bổng lộc gì thêm từ chiến công của mình ngoài việc chính thức trở thành người đứng đầu Tây Lương (vốn dĩ đã của cha ông là Mã Đằng).

Tuy nhiên, việc phô trương thanh thế quá mức kiến triều đình, đã bị thao túng bởi Tào Tháo, e ngại. Việc đó dẫn đến cuộc viễn chinh của triều đình nhà Hán đánh Trương Lỗ ở đất Đông Xuyên, thảo phạt Hán Trung, nhưng thực chất là để gây sức ép và đe dọa Mã Siêu. Vốn tính hiếu chiến, Mã Siêu tập hợp binh lực tiến đánh thẳng quân của họ Tào tại đất Đồng Quan. Cuộc chiến diễn ra bất phân thắng bại, dẫn đến hai bên tiến đến bàn đàm phán, điều này tạo điều kiện cho kẻ “dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích” như Tào Tháo dùng kế ly gián giữa Mã Siêu và Hàn Toại, khiến 2 bên nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến sự thất bại của liên quân Quan Trung. Điều này còn dẫn đến họa tru di tam hộc lên họ Mã tại kinh thành.

Sau thất bại tại Đồng Quan, Mã Siêu tiếp tục thất bại vì bị tạo phản ở Lũng Thượng, sau đó lưu lạc nhiều nơi và có những hành động mất kiểm soát. Ông tàn sát người già và trẻ em cùng toàn bộ dân Lịch thành. Ông nương nhờ nơi Trương Lỗ, ông này lúc đầu rất quý Mã Siêu nhưng sau lại nghe lời lũ cận thần ghen ăn tức ở với hiền tài mà cách ly và không trọng dụng Mã Siêu.

Bế tắc trong bước đi, Mã Siêu nghe đến việc Lưu Bị vào Xuyên, ông gửi thư và gia nhập quân Lưu Bị, góp sức uy hiếp Lưu Chương chiếm Thành Đô và đất Ích Châu tạo dựng cơ nghiệp lập nhà Thục Hán.

Dưới trướng Lưu Bị, ông bị cái tiếng của bản thân trước đây gây ra sự bất mãn và không thỏa đáng với một số người trong nhà Thục, điển hình là Quan Vũ nhưng với tài thuyết phục lòng người của Lưu Bị đã giải quyết ổn thỏa, và cái chết do hiểu lầm của Bành Dạng.

Mã Siêu cùng Trương Phi tham gia chiến dịch Hán Trung, song kế hoạch thất bại thảm hại vì tài trí của Tào Hồng và Tào Hưu.

Đến năm 222, ông bệnh chết và gửi gắm lại người cuối cùng của họ Mã trên đất Hán là Mã Đại cho Lưu Bị ở tuổi 46.

Trong TS Online, nhân vật Mã Siêu được xây dựng cốt truyện gần như hoàn toàn theo tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, nên có một số chi tiết hư cấu so với đời thực. Chỉ có một chi tiết hoàn toàn khác với tác phẩm lừng lẫy kia là về ngoại hình của nhân vật Mã Siêu. Theo La Quán Trung, Mã Siêu là mỹ nam đẹp trai nhất thế giới Tam Quốc lúc bấy giờ, còn trong game thì…

Các bạn nghĩ sao về “mỹ nam” này?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mã Siêu

Hệ: Địa

Phe/ Doanh trận: Thục

Level NPC: 134

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Ném Đá – Địa Nha – Long Trời Lở Đất

Xuất hiện: Quân dinh rừng Tân Phong – Quan Trung

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cẩm Mã Siêu xuất kích, Hàn Toại phản bội, …

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu