Đổng Trác – DongZhuo – 董卓

Đổng Trác – DongZhuo – 董卓

Đổng Trác là một tướng quân phiệt và một “quyền thần” nhà Đông Hán, là nguyên nhân khởi điểm thời kỳ Tam Quốc. Sinh ra và lớn lên ở huyện Lâm Thao, quận Lũng Tây, Lương Châu.

Đổng Trác từ nhỏ đã là một đứa trẻ phá phách, tính tình hung hãn, mạnh bạo, nhưng điểm đáng lưu ý nhất là hắn học hành “cực kỳ ngu”, và ơn trời vì điều đó.

Cuộc đời Đổng Trác chỉ đúng 1 lần lập công cho nhất nước ở trận đánh đuổi quân xâm chiếm ở vùng Quan Trung cùng Doãn Đoan. Trận đánh tiếp đó với quân Khăn Vàng, y đã suýt chết và được anh em Lưu Bị cứu (lúc này Trác chưa có tiếng tăm gì)

Sau đó, con đường thăng quan tiến chức của Trác chỉ tiến không lùi, tất cả đều nhờ đút lót hoạn quan, gian dối và thao túng triều đình, chức cao nhất Đổng Trác đạt được là Thái sư, chức vị có thể coi ngang hàng với vua và duy nhất trong 400 năm lịch sử nhà Hán. Tuy nhiên “may thay” thời nhỏ Trác học hành chẳng tới đâu nên về phần điều quân chỉ từ thua tới tan tác.

Tội ác của Đổng Trác có thể nói là “trời không dung đất không tha”, hắn tàn sát bá tánh, giết hết đàn ông, bắt và cưỡng hiếp đàn bà. Y còn mở tiệc ăn mừng thịt người những người bị bắt vì tạo phản mà hễ ai tỏ thái độ run rẩy khi ăn đều bị nghi là có ý làm phản và đem ra chém.

Ác nghiệp là thế nên kẻ thù của Trác đâu đâu cũng có, từ anh em Viên Thuật, Viên Thiệu đến các chư hầu lúc bấy giờ như Hàn Phức, Khổng Do, Trương Siêu, Trương Mạo và Tôn Kiên lập nên Liên Minh Chống Đổng.

Ngày cuối đời, Vương Doãn cùng Lữ Bố lập mưu giết Trác rồi vào tháng 4 âm lịch năm 192, Lý Túc đâm 1 phát khi Trác vừa vào cung để yết kiến vua, chỉ bị thương nên Trác gọi Lữ Bố cứu thì bị đâm thẳng và chết ngay tại chỗ. Xác Trác bị bêu ngoài chợ, mỡ nhiều chảy đầy đường người ta cắm bấc vào rốn mà nhóm lửa làm đèn mấy ngày mới tắt. Sau đó bị đốt thành tro và rải bay ngoài đường. Sau này, thuộc hạ Trác là Lý Thôi và Quách Dĩ đem hốt cho lại mà chôn, nhưng trời mưa tầm tã ngập và làm hòm nổi lên để ứng với câu “chết không có đất dung thân”

Trong TS Online, Đổng Trác là nhân vật đầu tiên được nhắc tới qua đoạn hội thoại với Bắc Đẩu Tinh Quân trên Làng Người Mới, và là nguyên nhân nhân vật của người chơi được triệu tập để thoát khỏi cảnh phải học bài và làm bài tập về nhà.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đổng Trác

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 150

Thuộc tính thuần: DEF

Kỹ năng cở bản: Địa Nha – Thái Sơn Áp Đỉnh – Long Trời Lở Đất

Xuất hiện: Quan Phủ thành Trường An – Quan Trung

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Giải cứu Đổng Trác, Thích sát Đổng Trác, Đại chiến với Đổng Trác lần 1, Đại chiến với Đổng Trác lần 2, …

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu