Sự tiếc nuối của Lão Học Cứu

Tên Q: Sự tiếc nuối của Lão Học Cứu
ĐKNV:
Địa điểm: Ti Lộ
Phần thưởng: Phúc thần
Nhiệm vụ tiếp theo: Lời nguyện của Lão Học Cứu
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Đường Sa Lạt đối thoại Lão Học Cứu đồng ý tìm sách Liệt Tử (tạp hoá Trác Quận), Vô Vị Tam Chương (tạp hoá Bình Nguyên), Úy Liêu Tử (lv10).
– Mang đầy đủ sách cho lão là hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu