Chư tàn tuyệt vực

Tên Q: Chư tàn tuyệt vực
ĐKNV: Hoàn thành Q Tiến vào Ô Diệp
Địa điểm: Ti Lộ
Phần thưởng: Cẩm nang hồi ức x3, lều hành quân x30
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Hiệp Cốc Câu Nhĩ vào nhà Hộ Nghèo đối thoại với Bạch Chí đồng ý giúp đỡ.
Bạch Chí gia nhập đội ngũ, xuất chiến Bạch Chí
– Vào Sơn Động Cô Mặc đi theo nhánh đường bên phải, đến cuối động (1382,1615) Chiến đấu với Y Lị, chiến thắng hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu