Phò Quốc

Tên Q: Phò Quốc
ĐKNV: Chuyển sinh Lv. 25
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng: quạt chuyển sinh (+ 26 INT,+ 2 thuộc tính, lv 96)
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Tài Mã Đài nói chuyện với Ngưu Lợi
– Đến Ôn Tuyền Ngụy Quốc (cái động hình mặt quỷ) tìm Ty Cẩu ( trong hoả động gần chỗ Yêu Quỷ Vương )
– Về nói chuyện với Ti Di Hô, nói chuyện tiếp với Nam Thăng Mi. Nói chuyện với Ngưu Lợi. Ngưu Lợi gia nhập đội ngũ.
– Đến rừng Miệt Lô, vào cửa rừng Ngưu Lợi rời khỏi đội ngũ.
– Về nói chuyện với Ti Di Hô hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu