Tìm phi thiên xích thố

Tên Q: Tìm phi thiên xích thố
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Đại chiến với Đổng Trác lần 2Tìm tiểu bạch mã
Địa điểm: Trác Quận, Từ Châu.
Vật phẩm có được: giày thừa vũ (nhanh nhẹn + 15, công – 2, lv. 45), kiếm việt vương (công + 11, nhanh nhẹn + 2, lv. 25).
NV tiếp theo: Ngựa Xích thố tặng minh chủTrương Liêu đầu hàng Ngụy
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Bồng Lai Sơn Đảo đối thoại với Tiểu Đồng đứng bên trái Nam Tinh Quân, hứa giúp tìm con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết.
– Ta đến Trác Quận đối thoại với Mã Phu, biết được thành Từ Châu đã bị Lữ Bố chiếm đóng.
– Đến Từ Châu trong nhà Quan Phủ đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Trần Cung, Tống Ninh, Ngụy Tục. Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Lữ Bố.
– Thắng lợi ngựa Xích Thố gia nhập đội ngũ, tùy theo trường hợp có được một báu vật.
– Đến Bồng Lai Tiên Đảo, đối thoại với tiên đồng, ông ta kêu bạn tìm một người hảo hán mặt đỏ.
– Đến sơn động Khoa Châu tìm gặp Quan Vũ nói chuyện, ngựa xích thố rời khỏi đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Facebook Comments