Lữ Bố lần đầu lập công

Tên Q: Lữ Bố lần đầu lập công
ĐKNV: không có.
Địa điểm:  Thượng Đảng Thành – Bình Châu
Phần thưởng: tuấn mã 1 con, búp bê Lữ Bố 10 con, 50 cân chì tùy, Du Vân Kích (lv. 50).
Nội dung nhiệm vụ:

– Ta đến đối thoại với Sĩ Binh Bình Châu tại cửa thành Thượng Đảng Thành.
– Ta lại đến đối thoại với Mã Phu tại Rừng Cây Thượng Đảng, và đối thoại tiếp với Lữ Bố.
– Đi đến Sơn Động Tây Sơn, trong động ta đối thoại với Binh Hung Nô và vào chiến đấu với Hô Trụ Tuyền, Khứ Ti, Binh Hung Nô 4 người, Thương Binh HN 4 người.
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu