Đại thần trung thành

Tên Q: Đại thần trung thành
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Đường lớn Xa sư đối thoại Lão Cư Lưu
– Đế Y ngộ Lộ đối thoại Tiểu Hồng ( chỗ 3 đứa trẻ con và thằng Tặc Hang Động) đồng ý kiếm giúp 1 vải lụa (vải tơ tầm hoang) (Rừng Giang Linh – Nam Quận Binh) + 5 bình rượu nho
– Tìm đầy đủ giao cho Tiểu Hồng đồng ý giúp đỡ.
– Trở lại Đường lớn Xa sư đối thoại Lão Cư Lưu là hoàn thành nv

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu