Tìm căn cứ địa

Tên Q: Tìm căn cứ địa
ĐKNV: Hoàn thành Q Cống phẩm Vu Chân
Địa điểm: Tây Vực
Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Quy Tư đối thoại Cam Ngạn.
– Vào nhà Bạch Chí đối thoại Bạch Chí, Bạch Chí gia nhập đội ngũ
– Trở lại Quan Phủ đối thoại Cam Ngạn .
– Ra ngoài quan Phủ cho Bạch Chí xuất chiến vào chiến đấu một trận.
– Thắng lợi vào sa mạc Quy Tư vừa vào là xảy ra chiến đấu.
– Trong sa mạc Quy Tư tọa độ 192 : 1080 xảy ra đối thoại và chiến đấu .
– Thắng lợi đối thoại với Bạch Chí chọn 2 là hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu