Bùi Nguyên Thiệu – Pei YuanShao – 裴元紹

Bùi Nguyên Thiệu – Pei YuanShao – 裴元紹

Bùi Nguyên Thiệu là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trong tác phẩm, Nguyên Thiệu là tướng dưới trướng của Trương Giác, hoạt động ở vùng ranh giới giữa Duyện (Việt) Châu và Quan Trung.

Sau khi cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân thất bại, 3 anh em họ Trương đều chết, Bùi Nguyên Thiệu kết hợp cùng Chu Thương ẩn dật ở vùng núi Duyện Châu và “hành nghề” sơn tặc, cướp ngựa của người đi ngang qua.

Sự chẳng được bao lâu, 2 người Thương và Thiệu chặn đầu ngay Quan Vũ khi đang trên đường “qua 5 ải chém 6 tướng” về hội tụ với Lưu Bị. Tuy nhiên, do có biết đến danh tiếng Quan Vũ nên vừa gặp cả 2 đã xin tòng quân. Quan Vũ đồng ý, nhưng chỉ đem Chu Thương đi rồi dặn Nguyên Thiệu ở lại tập hợp thêm binh lính sau này nhập quân Lưu Bị. Trước khi đi Quan Vũ còn dặn Nguyên Thiệu nên bỏ đường tà mà theo chánh, ý bỏ con đường cướp bóc đi.

Có hơi hụt hẫng vì không được đi theo, ngựa quen đường cũ, Nguyên Thiệu tiếp tục “hành nghề” sơn tặc. Nhưng lại một lần nữa chặn cướp ngay Triệu Vân.

Nguyên Thiệu không hề biết tới Triệu Vân nên đã giao đấu và bị Triệu Vân đâm chết chỉ trong 1 lần xuất chiêu. Sau đó Triệu Vân thu thập binh sĩ và nhập quân cùng Lưu Bị.

Trong TS Online, Bùi Nguyên Thiệu được tái hiện nguyên bản theo tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa trong suốt cuộc đời ông từ lúc dưới trướng Trương Giác trong khởi nghĩa Hoàng Cân đến làm thủ lĩnh sơn tặc ở vùng Duyện Châu.

Cùng đi bắt ông ta nào ^^

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Bùi.N.Thiệu

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Khăn Vàng

Level NPC: 52

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Đá Rơi – Lôi Mộc – Địa Nha

Xuất hiện: Động rừng Lan Sơn – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Bãi binh Nhũ Nam, Đầu não Khăn Vàng, Đại chiến Hoàng Cân

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu