Anh hùng tụ hội

Tên Q: Anh hùng tụ hội
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: : Dưỡng Du Cung (công + 7, độ nhanh nhẹn + 2, lv. 35), Phá Thạch Cung (công + 6, độ nhanh nhẹn + 2, lv. 30)
Nhiệm vụ tiếp theo: Kế của Nguyệt Anh
Nội dung nhiệm vụ: 
– Ta đến ngôi nhà nghèo tại Kinh Bắc Giang Linh Thành (Kế bên Khách sạn có con đường đi vào) đối thoại với Hoàng Nguyệt Anh, đồng ý giúp đỡ.
– Ta đến Nhị Đạo Sơn Động( hẻm núi Nhĩ Đạo – tại Kinh Nam) đối thoại với Hoắc Tuấn, trong động ta đối thoại với Hướng Sủng.
– Ta đến ngôi nhà tranh Nhị Đạo đối thoại với Mã Lương.
– Ta đến nhà dân thường tại Quế Dương đối thoại với Mã Lụy, chuẩn bị sẵn một cuốn Bách Gia Binh Chú (tiệm tạp hóa Hứa Xương -Việt Châu) (lv. 10) đưa cho ông ta.
– Ta đến Hồ Đỉnh Núi Mao Hoàng đối thoại với Bàng Đức Công.
– Đến ngôi nhà tranh Uất Nguyên đối thoại với Tưởng Uyển, chuẩn bị sẵn một cuốn Thái sơ lịch (lv. 40) đưa cho ông ta.
– Ta trở về nhà dân thường tại Giang Linh Thành đối thoại với Hoàng Nguyệt Anh thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu