Posted in Pet - Võ tướng

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛 Tô Phi là một viên chỉ huy phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Tôn Quyền trả thù

Tên Q: Tôn Quyền trả thù ĐKNV: lv.25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Lông vũ trong suốt, thăng hoa đảm, thái kê vũ…