Posted in Pet - Võ tướng

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛

Tô Phi – Su Fei – 蘇飛 Tô Phi là một viên chỉ huy phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允

Trương Doãn – Zhang Yun – 張允 Trương Doãn là tướng phục vụ dưới trướng Châu mục Kinh Châu Lưu Biểu đầu thời Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦

Lưu Kỳ – Liu Qi – 劉琦 Lưu Kỳ là con của Châu Mục Kinh Châu Lưu Biểu, sau làm Thứ sử Kinh Châu kế…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Tổ – Huang Zu – 黃祖

Hoàng Tổ – Huang Zu – 黃祖 Hoàng Tổ là tướng của quân phiệt Lưu Biểu trong thời kỳ Tam Quốc. Ông xuất thân trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Khoái Việt – Kuai Yue – 蒯越

Khoái Việt – Kuai Yue – 蒯越 Khoái Việt (hay Bàng Việt), tự là Dị Độ, là mưu sĩ dưới trướng Lưu Biểu và Lưu…