Tam Chuyển – Các Skill Hệ Quang

GIỚI THIỆU

STT Giới thiệu Kỹ năng tương đương ( còn gọi là nhìn giống ) Sát thương phụ thuộc ( ATK / INT )
1 100% Int
2 21 % Int
79% Atk
3 21% int
79% atk
4 100% Int
5 100% Int
6 100% Int
7 100% Int
8 21 % Int
79% Atk

Bonus thêm 1 cái skill ^,….,^


TEST DAME


CÔNG DỤNG CỦA SKILL SAU BẢN CẬP NHẬT 09/03 ( ONLY TSBDY )

Tên Hình ảnh 1 int / 1 atk tăng bao nhiêu dmg Số lượng mục tiêu Tác dụng của skill
Quang Mâu Thuật 1 int = 1.04 dame 3 hàng ngang
Có hợp kích
Skill này không bao giờ miss (trừ kết giới), skill không bao giờ bạo kích
Phật Quang Chưởng 1 int = 0,44 dame
1atk = 1.65 dame
1
Có hợp kích
(max level 5)
Xuyên kết giới, chung trạo, nếu bị phản damage sẽ nặng hơn
Huyền Quang 1 int = 0,96 dame
1 atk = 3.63 dame
3 hàng ngang
Có hợp kích
Damage tăng giảm theo tỉ lệ HP còn lại của người đánh và người bị đánh
Liệt Diệm Chi Quang 1 int = 0.65 dame 4  chữ T
(max level 5)
Người bị dính hãm turn của skill này sẽ không thoát cho đến khi được giải trừ hoặc bị đánh
Thuật Quang Tuyền 1 int = 1.19 máu

10 int = 6,4 sp

Buff hp / sp 10 Ai còn 1 máu sẽ hồi 50% HP. Còn lượng SP tùy thuộc vào int
Kim tệ tấn công 1 int = 1.33 dame 1
Có hợp kích
Dmg tăng/giảm theo tỉ lệ số KNB giữa 2 bên x tỉ lệ số gold giữa 2 bên. Không có tác dụng với NPC. Tối đa 20k dmg
Tích tụ quang đạn 1 int = 0.56 dame 10 Ai còn ít HP trúng skill sẽ chết luôn
Không áp dụng NPC
Đồng quang chi bán 1 int = 0,44 dame
1atk = 1.65 dame
1
Có hợp kích
(max level 5)
Khi bị bất động bởi skill này sẽ có tỉ lệ mỗi turn tự lăn ra chết. Không áp dụng NPC
Facebook Comments