Tam Chuyển – Các Skill Hệ Ám

GIỚI THIỆU

 

STT Giới thiệu Kỹ năng tương đương ( còn gọi là nhìn giống ) Sát thương phụ thuộc ( ATK / INT )
1 Int
2 21 % Int

79% Atk

3 21% int

79% atk

4 Int
5 Int
6 Int
7 21% int

79% atk

8 21% int

79% atk

Bonus thêm 1 cái skill ^,….,^


TEST DAME

 


CÔNG DỤNG CỦA CÁC SKILL SAU BẢN UPDATE NGÀY 09/03 ( ONLY TSBDY )

Tên Hình ảnh 1 int / 1 atk sẽ tăng bn dame Số lượng mục tiêu Tác dụng của skill
Ám Độc Tiễn 1 int = 1.04 dmg

3 hàng ngang

Có hợp kích

Tỉ lệ bạo kích cao hơn bình thường nhiều lần
Ám Nhẫn Trảm 1 int = 0,44 dmg

1atk = 1.65 dmg

1

Có hợp kích

Đánh vỡ luôn kính, không bị phản dmg
Hắc Tuyền Trảm 1 int = 0,96 dmg

1 atk = 3.63 dmg

3  hàng ngang

Có hợp kích

Dmg tăng giảm theo tỉ lệ hp còn lại của ng bị đánh và ng đánh (ngược lại với huyền quang)
Vu Độc 1 int = 1,19 dmg

2  hàng dọc

(max level 5)

Người ra skill này nếu trong turn đó bị chết thì sẽ kéo người bị đánh chết theo. Nếu người đánh không chết trong turn đó thì thôi – Không áp dụng npc
Trâm Độc Mê Hoặc 1 int = 0,97 dmg

3  hàng ngang

(max level 5)

Có tỷ lệ gay Hỗn loạn

Người bị dính hỗn loạn của skill này sẽ ko thoát cho đến khi được giải trừ hoặc bị đánh.

Độc Phi Luân 1 int = 2,52 dmg

Có hợp kích

Hồi máu một lượng máu và sp dựa vào lượng dmg sát thương lên người khác

Chuyển trạng thái tốt của địch sang mình, chuyển trạng thái xấu của mình sang địch – Không áp dụng npc

Vựng Trảm 1 int = 0,68 dmg

1 atk = 2,55 dmg

Có hợp kích

Bất động bới skill này sẽ có tỉ lệ khả năng mỗi turn làm 1 người bên cạnh lăn ra chết – Không áp dụng npc
Ám Hắc Liên Trảm 1 int = 1,08 dmg

1 atk = 4,08 dmg

Có hợp kích

Dmg tăng thêm 10% mỗi lần sử dụng skill này trong 1 trận. Có giới hạn tối đa

Facebook Comments