Posted in Pet - Võ tướng

Pháp Chính – Fa Cheng – 法正

Pháp Chính – Fa Cheng –  法正 Pháp Chính, tự Hiếu Trực, là một trong những mưu sĩ hàng đầu phục vụ Lưu Bị nhà…

Posted in Tin tức

Không phải Khổng Minh, đây mới là vị quân sư được Lưu Bị tin tưởng nhất

Bên cạnh Ngọa Long – Phụng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ tài năng khác. Đây chính là người dẫn đường…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Ích Châu

Đại phá núi Thiên Đãng

Tên Q: Đại phá núi Thiên Đãng ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàng Trung trí thủ Hà Mạnh Quan Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng: Random Thục…

Posted in Ích Châu

Định Quân trảm Hạ Hầu

Tên Q: Định Quân trảm Hạ Hầu ĐKNV: lv 25 Địa điểm: Ích Châu. Phần thưởng: Hoàng Trung mê. Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Ích Châu

Hoàng Trung trí thủ Hà Mạnh Quan

Tên Q: Hoàng Trung trí thủ Hà Mạnh Quan ĐKNV: Hoàn thành Q Trương Phi đấu Trương Hợp Địa điểm:  Ích Châu Phần thưởng: điểm…

Posted in Ích Châu

Hán Trung Vương

Tên Q: Hán Trung vương ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Tà Cốc Địa Điểm: Ích Châu. Phần thưởng: Cuốc tân truyền (công +14 đẳng…

Posted in Ích Châu

Thua phục Huyền Đức

Tên Q: Thua phục Huyền Đức ĐKNV: lv 25 Địa điểm:  Ích Châu Phần thưởng: Pháp Chính Mê Nội dung nhiệm vụ: – Vào cổng…

Posted in Ích Châu

Pháp Chính ẩn cư

Tên Q: Pháp chính Ẩn cư ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng:  Văn chương đặc kĩ. Nội dung nhiệm vụ: – Ta…