Hán Trung Vương

Tên Q: Hán Trung vương
ĐKNV: Hoàn thành Q Đại chiến Tà Cốc
Địa Điểm: Ích Châu.
Phần thưởng: Cuốc tân truyền (công +14 đẳng 95)
Nhiệm vụ tiếp theo: Nộ trảm Lưu Phong
Nội Dung Nhiệm Vụ:
– Tới phú hộ Thành Đô đối thoại Gia Cát Lượng.Tiến vào quan phủ Thành Đô(nơi có Cấm Quân đứng canh) đối thoại Gia Cát Lượng đồng ý tìm Cờ Xí Hán Vương và Nghi Trượng Hán Trượng
– Tới Thôn Trung Lương đối thoại với Lão Công Tượng đồng ý thu thập Vàng Miếng Vàng(Đào ở mỏ Đồng Lương Sơn) Vải Cẩm Thục (Bác Vọng Ba-Lý Lão Trưởng) Kiến An Cổ Mộc(Báo Vệ Quân-Chử Thành Trại 3)mỗi thứ 2 cái.Thu thập đầy đủ mang về cho lão công tượng nhận được Cờ Xí Hán Vương 
– Tiếp tục đến đại độ Lạt Thành đối thoại Phỏng Chức Nương đồng ý thu thập 3 cái Vải rồng ngũ chảo 2 cái Kiến An Cổ Mộc.Thu thập đầy đủ mang về cho Phỏng Chức Nương nhận được Nghi Trượng Hán Vương 
– Mang Cờ Xí Hán Vương và Nghi Trượng Hán Trượng về Quan Phủ Thành Đô đối thoại Gia Cát Lượng.Tới Tế đàn hán vương(ngay cạnh Thành Đô) đối thoại với Pháp Chính thì hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu