Kỹ năng vũ khí chuyên dụng cho võ tướng TS Online Mobile

Mỗi một võ tướng có 1 loại vũ khí chuyên dụng riêng biệt, khi sử dụng đúng vũ khí chuyên dụng dành cho võ tướng và vũ khí cấp 1 trở lên thì võ tướng sẽ có được thêm kĩ năng tương ứng. Hiện tại TSBDYM đã có thể sử dụng được các kĩ năng sau dành cho võ tướng:

Skill ID Tên kỹ năng Công dụng Võ tướng
14073 Nham Quái Chúc Phúc

Tăng sát thương kỹ năng hệ Địa

Lv1. 30%

Lv2. 50%

Lv3. 70%

Lv4. 90%

Lv5. 120%

Trương Cáp

Tiểu Kim

14075 Phượng Hoàng Chúc Phúc

Tăng sát thương kỹ năng hệ Hỏa

Lv1. 30%

Lv2. 50%

Lv3. 70%

Lv4. 90%

Lv5. 120%

Quách Gia
14076 Thanh Long Chúc Phúc

Tăng sát thương kỹ năng hệ Phong

Lv1. 30%

Lv2. 50%

Lv3. 70%

Lv4. 90%

Lv5. 120%

Đại Kiều

Tôn Quyền

14074 Thủy Thần Chúc Phúc

Tăng sát thương kỹ năng hệ Thủy

Lv1. 30%

Lv2. 50%

Lv3. 70%

Lv4. 90%

Lv5. 120%

Lữ Mông
10039 Duệ Thổ Kính

Buff kính và tăng 50% dmg

Lv1. 6 turn

Lv2. 7 turn

Lv3. 8 turn

Lv4. 9 turn

Lv10. 10 turn

Trần Cung

Trương Giác

10040 Thuẫn Thổ Linh Kính

Phản kỹ năng phong ấn và hồi 10% max HP mỗi turn

Lv1. 4 turn

Lv2. 5 turn

Lv3. 6 turn

Lv4. 7 turn

Lv5. 8 turn

Đổng Chiêu

Tiểu Kiều

12046 Cuồng Lôi Liệt Kích

Gây sát thương cao so với skill cùng loại, sức sát thương tăng theo LV vũ khí

Lv1. Tăng 20%

Lv2. Tăng 40%

Lv3. Tăng 60%

Lv4. Tăng 80%

Lv5. Tăng 100%

Thái Văn Cơ
12048 Sí Diệc Dung Hỏa

Gây sát thương cao so với skill cùng loại, sức sát thương tăng theo LV vũ khí

Lv1. Tăng 20%

Lv2. Tăng 40%

Lv3. Tăng 60%

Lv4. Tăng 80%

Lv5. Tăng 100%

Tào Tháo
12047 Cự Long Tàn Nhật

Gây sát thương nhiều hơn Cuồng Long, sức sát thương tăng theo LV vũ khí. Có tỉ lệ dính hiệu ứng thiêu đốt như triệu gọi Hỏa

Lv1. Sát thương bằng Cuồng Long

Lv2. Tăng 20%

Lv3. Tăng 40%

Lv4. Tăng 75%

Lv5. Tăng 100%

Tôn Thượng Hương
13042 Siêu Thuật Ẩn Minh

Buff ẩn mình, tấn công cũng không bị mất ẩn mình + tăng 50% sát thương

Lv1. 6 turn

Lv2. 7 turn

Lv3. 8 turn

Lv4. 9 turn

Lv5. 10 turn

Pháp Chính
Facebook Comments

Author: Ba Đậu Yêu