Event Giải cứu Nhị Kiều Giang Đông

GIẢI CỨU NHỊ KIỀU GIANG ĐÔNG ( TUẦN NÀO CŨNG PHẢI CỨU T__T )

Giới thiệu

Vì muốn khống chế các ý niệm tà ác của thế gian,  Bắc Tinh Quân và Nam Tinh Quân đã dùng pháp lực của mình phong ấn các ý niệm đó vào trong Đài Khổng Tước. Nhưng do ý niệm tà ác của thế gian ngày một lớn mạnh,chúng đang âm mưu phá vỡ ngôi tháp,đồng thời bắt nhốt Nhị Kiều Giang Đông để làm con tin.Để có thể tiêu diệt được chúng chỉ còn cách dùng sức mạnh thánh linh phá giải . Bạn là người kế thừa sức mạnh của tứ đại thánh linh,bạn có mong muốn thử sức của mình và giải cứu cho Nhị Kiều ko? Cứ đến Chủ Nhật hàng tuần Đài Khổng Tước tại Diệp Thành sẽ mở ra 1 lần.Hãy chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh của bạn,bằng cách chinh phục 18 tầng tháp và giải cứu cho Nhị Kiều.


Thời gian 

TSBDY MOBILE Việt Nam: 12:00 – 23:00

Địa điểm: Đài Khổng Tước – Điệp Thành ( thành số 3 )

Thời gian: Chủ Nhật hằng tuần, tùy thuộc các loại TS của từng NPH

TSOnline Taiwan / Macau 980x / NTS / Hongkong: 13:00 – 17:00

TSOnline Mobile Taiwan / Hongkong / Thailand/ Vietnam: 12:00 – 23:00

TS Ba Đậu Yêu phiên bản PC: 18:00 – 22:00


Thể thức:

Đơn giản thôi: Hạ Gục toàn bộ NPC, rõ ràng hơn là làm thế nào để toàn bộ NPC về 0 máu


Phần thưởng:

Từ tầng 1-12: Random Vàng /  Nhất Vũ Túi / Lều Hành Quân / Thôn Thực Kim Tệ / Thăng Thiên Ma Đậu.

Tầng 13 ( tầng BOSS ) : Random Mê pet

Tầng 14-16

Tầng 17:

Tầng 18 ( Tầng BOSS ) RỒNG: Bá Hồn / Bá Lược / TT Lữ Bố / TT Pet TG / Sách BHG / Sách Bố Chủ KS /  KT ??

Tầng 18-23:

Tầng 24 ( Tầng BOSS ) HỔ: Các loại thẻ tướng

Tầng 25-27:

Tầng 28 ( Tầng BOSS ) RÙA: Các loại tọa kỵ

Tầng 29-21

Tầng 32 ( Tầng BOSS ) PHƯỢNG: Các loại ngoại trang

 

Clip thêm đi từ tầng 1 đến tầng 17 cho các bạn thưởng thức – TS BDY Mobile

TỪ tầng 17-3 đến rồng – tầng 18

Facebook Comments

Author: Ba Đậu Yêu