Lôi đài Loạn Đấu (Đơn) và Lôi đài Tổ Đội (Party)

Là Event PVP ( Player vs Player ) duy nhất trong game. Giúp người chơi cải thiện kỹ năng oánh nhau, giúp người chơi thể hiện đẳng cấp để đánh bại đối thủ, là nơi tiêu sài ngọc triệu gọi, là nơi huynh đệ đồng bang tương tàn ^___^.

Tất cả những lý thuyết về chiến thuật không bằng những trận đấu chân thật. Vừa giải trí vừa được nhiều quà. WELCOME WELCOME./.


Thời gian

8:00 – 10:00 ( sẽ có thông báo trong game ) các ngày tương ứng sau:

– Thứ 4: Lôi đài Tổ Đội

– Thứ 2 + Thứ 5 : Lôi Đài Loạn Đấu


Thể thức

– Đến map Lôi đài ( map Đánh 40 NPC ) – Quảng Trường Trác Quận ( 12003 ) => Gặp Chủ Lôi đài để đăng ký khiêu chiến. Khi đăng ký thành công sẽ có thông báo.

– Đánh xong mỗi trận đều phải đăng ký lại cho NPC Chủ Lôi Đài

– Loạn đấu sẽ ghép 5 người chơi ngẫu nhiên đã đăng ký vào một đội, đủ 2 đội sẽ tiến hành đánh lộn. Đội Đấu sẽ ghép giữa các tổ đội

– Trước khi vào trận sẽ tự động hồi đủ HP SP ( không cần ngủ ), được sử dụng tất cả các vật phẩm trong game như Bùa, Hoàn Hồn Đan, Đề Hồi Đan,…..

– Lưu ý Tắt tự động công kích và Kiểm tra xem đã có pet xuất chiến chưa


Phần thưởng

( tính đến ngày 11/02/2020 )

[ Dấu “/” là  Random ] ( ngẫu nhiên nhận 1 món )

Nhận ngay sau mỗi trận đấu:

– Thắng : 5% EXP ( Char / Pet)  / Quang Võ Sĩ Chương ( 2/3/5 ) / Ám Võ Sĩ Chương ( 2/3/5 )

– Thua : 2% EXP ( Char / Pet )

Nhận qua Mail sau khi kết thúc event và các team đã đánh xong toàn bộ ( có thể 10:10 mới có quà vì trận đấu cuối cùng kéo dài )

+ Top 1 ( Người / Team có số trận thắng nhiều nhất )

100% EXP ( char/pet) / TT Lữ Bố/ TT Bà Kẹ / TT Ông Kẹ /   Văn Ương ( TT/Mê)  / Nhạn Điêu Tuyết ( TT/Mê) /  Tuân Thái ( TT/Mê) / 50 cái ( Quang Võ Sĩ Chương / Ám Võ Sĩ Chương )

 

+ Top 2-3: 100% EXP ( char/pet), sách/TT/KT bà kẹ, sách/TT/KT ông kẹ, sách/KT/TT Văn Ương, sách,TT Nhạn Điêu Tuyết, TT Tuân Thái / 30cái ( Quang Võ Sĩ Chương / Ám Võ Sĩ Chương )

 

+ Top 4-10:  50% EXP char/pet Bá Hồn/Bá Lược/ Chiến Hồn/ Mưu Lược/ Anh Dũng/Khiêu Dũng


VIDEO THAM KHẢO

 

Trận đấu sinh tử – Record by Alo Ba Đậu yêu

Facebook Comments