Posted in Pet - Võ tướng

Trình Ngân – Chang Yin – 程銀

Trình Ngân – Chang Yin – 程銀 Trình Ngân là một lãnh chúa cát cứ ở Tây Lương vào cuối thời Đông Hán. Ông quê…

Posted in Pet - Võ tướng

Tô Càng – Su Yue – 蘇越

Tô Càng – Su Yue – 蘇越 Tô Càng là một nghệ nhân cuối đồ gỗ cuối thời Đông Hán. Không rõ nguồn gốc xuất…

Posted in Pet - Võ tướng

Cát Bình – Ji Ping – 吉平

Cát Bình – Ji Ping – 吉平 Cát Bình là một quan viên cuối thời Đông Hán. Ông quê ở huyện Phùng Lệnh, quận Trì…

Posted in Pet - Võ tướng

Tả Hiền Vương – Zuo Xian Wang – 左賢王

Tả Hiền Vương – Zuo Xian Wang – 左賢王 Tả Hiền Vương không phải là một tên người, nhưng là chức danh của một người…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Thừa – Zhang Cheng – 張承

Trương Thừa – Zhang Cheng – 張承 Trương Thừa, tự là Công Tiên, là quan viên dưới trướng Viên Thuật, rồi sau theo hàng Tào…