Posted in Pet - Võ tướng

Hô Trụ Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉

Hô Trù Tuyền – Hu Chu Quan – 呼廚泉 Hô Trù Tuyền là Thiền Vu cuối cùng của tộc Nam Hung Nô vào cuối thời…

Posted in Tịnh Châu

Lữ Bố lần đầu lập công

Tên Q: Lữ Bố lần đầu lập công ĐKNV: không có. Địa điểm:  Thượng Đảng Thành – Bình Châu Phần thưởng: tuấn mã 1 con,…

Posted in U Châu

Văn Cơ quy Hán

Tên Q: Văn Cơ quy Hán Điều kiện nhiệm vụ: lv 25. Địa điểm: Đại Điện Đài Khổng Tước, Dự Châu. Vật phẩm có được: văn…