Hệ thống tính năng Tam chuyển Tinh Anh: Quang/ Ám (reborn 3)

Phiên bản 1.5.14 của TSBDY đưa người chơi đến với khái niệm mới trong toàn cõi TSOnline BDY : Đẳng cấp Tinh Anh hay còn gọi là Quang – Ám, Trùng Sinh, CS3, Độ Kiếp, Tam Chuyển, reborn 3…

GIỚI THIỆU

Giống như khi Chuyển Sinh và Tái Sinh, có 1 số điều kiện mà người chơi cần hoàn thành để tam chuyển:

Xong khi hoàn thành xong chuỗi Q trên, cần 50KNB để xác lập thành hệ [QUANG], muốn đổi sang hệ [ÁM] sẽ tốn thêm 50KNB.


NHỮNG LƯU Ý CỦA TAM CHUYỂN

 

Về cấp độ và luyện công:

 • Cấp độ không Reset về Lv 1 mà giữ nguyên Lv 200 – Cấp độ giới hạn tối đa tăng lên 400. (  201-400 )
 • Sau khi Tam chuyển, Luyện công ở các bãi quái hệ Quang / Ám mới nhận được kinh nghiệm ( các bãi quái ở rừng Bắc Tịch ).

Noted: Khi luyện công ở Quái Quang / Ám nhận được EXP ít nhưng đừng lo thanh tổng EXP đã sửa đổi về rất ít ^___^.

 • Tam chuyển không thể sử dụng trực tiếp vật phẩm EXP người chơi, người chơi  khi nhận được EXP người chơi từ các hoạt động trong game sẽ trực tiếp sử dụng mà không thể tích lũy thành dạng vật phẩm được.

 

Về điểm trạng thái:

 • Tam chuyển cho ta 1 điểm trạng thái mỗi khi lên cấp nhưng ta không thể tự nâng điểm,Hệ thống theo trình tự dưới đây tự động tăng điểm thuộc tính, mỗi cấp tăng 1 điểm:INT→ATK→DEF→HPX→SPX. ( không có AGI ??? WTF => Đúng rồi bạn không nhìn nhầm đâu )

 • Không thể reset điểm trạng thái nhận được khi lên đẳng cấp Tinh Anh reborn 3. Điểm trạng thái bonus sau khi lên cấp sẽ được cộng vào cột thứ 3 ( cùng với ngoại trang, bộ thẻ, tọa kỵ ). Do vậy các bạn reset mút chỉ cũng không được đâu ^____^.

 

Về điểm skill:

 • Tam chuyển cần lựa chọn「Quang」hoặc「Ám」thuộc tính. Sau đó mới học được các skill tương ứng.
 • Có thể sử dụng 50 KNB để đổi thuộc tính Quang Ám nhưng KỸ NĂNG ĐÃ HỌC TRƯỚC ĐÓ SẼ MẤT, trong chiến đấu không thể thao tác.
 • Mỗi hệ Quang / Ám có 8 kỹ năng. Có một số kỹ năng tương tự nhau, có một số kỹ năng riêng biệt của từng hệ.

 • Tam chuyển không cho ta điểm skill mỗi khi lên cấp độ. Học mỗi kỹ năng tiêu hao 100 Huân Chương Quang/ Ám tương ứng. Hiện các skill Quang Ám chỉ học được 1 điểm chưa thể nâng cấp.

 

 

Về tương sinh / tương khắc

Chưa rõ. Theo bình thường thì bóng tối sẽ sợ ánh sáng do vậy mình mạnh dạn dự đoán là ÁM khắc QUANG.

Comming Soon.


KIẾM HUÂN CHƯƠNG QUANG ÁM Ở ĐÂU

 • Đối với bản chính thức từ NPH: Đánh NPC  Quang – Ám ở Rừng Bắc Tịch – Yên Nhiên.
 • Đối với TS Ba Đậu Yêu: Huân chương Quang/Ám kiếm được từ các event trong game như Nhị Kiều ( tầng 24-32) , Loạn đấu, PvP tổ đội, Vòng quay Qwerty, Mục đổi qùa,… ( bổ sung chi tiết sau )

Facebook Comments