Posted in Pet - Võ tướng

Chu Thiện – Zhou Shan – 周善

Chu Thiện – Zhou Shan – 周善 Chu Thiện là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của La Quán Trung, ông được kể…

Posted in Pet - Võ tướng

Tiên Vu Đan – Xian YuDan – 鮮于丹

Tiên Vu Đan – Xian YuDan – 鮮于丹 Tiên Vu Đan là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Không rõ nguồn…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Tuấn – Zhou Jun – 周峻

Chu Tuấn – Zhou Jun – 周峻 Cùng họ với Chu Du Chu Tuấn là một tướng lĩnh, con trai của anh trai của Chu…

Posted in Pet - Võ tướng

Thái Sử Hưởng – TaiShi Xiang – 太史享

Thái Sử Hưởng – TaiShi Xiang – 太史享 Thái Sử Hưởng, tự là Nguyên Phục, là quan viên, tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Lại Cung – Lai Gong – 賴恭

Lại Cung – Lai Gong – 賴恭 Lại Cung là một quan viên nhà Quý Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê ở quận…

Posted in Pet - Võ tướng

Phó Đồng – Fu Tong – 傅彤

Phó Đồng – Fu Tong – 傅彤 Phó Đồng (Truyền Đồng) hay còn gọi là Phó Dung, là tướng lĩnh nhà Thục Hán trong thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Tông Dự – Zong Yu – 宗預

Tông Dự – Zong Yu – 宗預 Tông Dự, tự là Đức Diễm, là quan nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông quê…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Dực – Sun Yi – 孫翊

Tôn Dực – Sun Yi – 孫翊 Tôn Dực, tự là Tôn Nghiễm, là con trai thứ 3 của Tôn Kiên, em trai của Tôn…

Posted in Pet - Võ tướng

Điệp Nhi – Die Er – 蝶兒

Điệp Nhi – Die Er – 蝶兒 Điệp Nhi là con thứ nữ nhà Trương Phi và là Trương thị Hoàng hậu của Lưu Thiện…

Posted in Pet - Võ tướng

Phụng Nhi – Feng Er – 鳳兒

Phụng Nhi – Feng Er – 鳳兒 Phụng Nhi hay Đại Trương Hậu là một trong hai cô con gái rượu của Trương Phi và…