Kỳ ngộ Lâu Song

Tên nhiệm vụ: Kỳ ngộ Lâu Song
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung.
Địa điểm: Thôn Lâu Song – U Châu.
Vật phẩm có được: thuật Buôn bán.
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Thôn Lâu Song, đối thoại với Lý Lão Đầu.
– Tìm 2 Thịt xay (Bánh Bao Trứng – rừng Trác Quận), 1 Nhân Cải Cần (Cải Cao Lệ – rừng Trác Quận), giao cho Lý Lão Đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments