Lời chúc ấm áp

Tên nhiệm vụ: Lời chúc ấm áp
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Trác Quận – U Châu.
Vật phẩm nhận được: Sủi Cảo x30, hoặc Đậu hủ Như Ý x30, hoặc Phúc thần x3.
Nhiệm vụ tiếp theo: Quân đoàn tập luyện
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Quan Phủ – đường nhỏ Trác Quận (12304), đối thoại với Hộ Vệ phía bên trái gần ngay cửa vào, chọn “Được, để cho ta!”.
– Đến Phỉ Chi Lâm (12805), đối thoại với Đỗ Trưởng, vào chiến đấu.
– Chiến đấu thắng lợi, trở về (12304), đối thoại với Hộ Vệ thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments