Phát tài cả năm

Tên nhiệm vụ: Phát tài cả năm
Điều kiện nhiệm vụ: không có
Địa điểm: Trác Quận – U Châu
Vật phẩm nhận được: Túi hồng tài lộc và 1 quẻ bói rất hay
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến đường nhỏ Trác Quận, đối thoại với Hoa Sơn đạo nhân.
– Tìm 1 Táo nhỏ (Vệ binh – rừng Dị Huyện – U Châu), 1 Táo đỏ (Trác Quận binh – rừng Dị Huyện – U Châu), 1 Nho tím (Chấn Võ binh – Thành Đức triệu trạc – Từ Châu), giao cho Hoa Sơn đạo nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments