Posted in Pet - Võ tướng

Pháp Chính – Fa Cheng – 法正

Pháp Chính – Fa Cheng –  法正 Pháp Chính, tự Hiếu Trực, là một trong những mưu sĩ hàng đầu phục vụ Lưu Bị nhà…

Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

Không phải Khổng Minh, đây mới là vị quân sư được Lưu Bị tin tưởng nhất

Bên cạnh Ngọa Long – Phụng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ tài năng khác. Đây chính là người dẫn đường…

Posted in Pet - Võ tướng

Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪

Tào Hồng – Cao Hong – 曹洪 Tào Hồng tự là Tử Liêm, là công thần khai quốc nước Tào Ngụy thời Tam Quốc, ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Hàn Trung – Han Zhong – 韓忠

Hàn Trung – Han Zhong – 韓忠 Hàn Trung là một tướng lĩnh thuộc quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán. Ông sinh ra và…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超 Mã Siêu là một hổ tưởng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong ngũ hổ…

Posted in Từ Châu

Lưu Hoàng Thúc tập kích

Tên Q: Lưu Hoàng Thúc tập kích ĐKNV: lv 25. Địa điểm: Từ Châu Phần thưởng: giày cự quang (+10 AGI, -1 ATK, lv 30). Nội…

Posted in U Châu

Tìm kẻ trộm cướp

Tên nhiệm vụ: Tìm kẻ trộm cướp Điều kiện nhiệm vụ: không có Địa điểm: Cự Lộc thành – U Châu Vật phẩm nhận được: Giáp…

Posted in Thanh Châu

Đánh bại Trương Khai

Tên Q: Đánh bại Trương Khai Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Đánh bại Hàn Trung . Địa điểm: Thanh Châu, Thái Sơn…