Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超 Mã Siêu là một hổ tưởng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong ngũ hổ…