Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

Vị tướng mà Lưu Bị không thể níu giữ, sau này đã giúp Tào Tháo .

Mãnh tướng đi theo Lưu Bị chinh chiến từ hồi đầu không chỉ có Quan Vũ và Trương Phi. Thời kỳ Tam Quốc , Lưu…

Posted in Tin tức

Vì sao Lưu Phong chết lại không thể trách Lưu Bị hay Gia Cát Lượng?

Cái chết của Lưu Phong không thể trách Lưu Bị, cũng không thể đổ lỗi cho Gia Cát Lượng, mà vì chính bản thân Lưu…

Posted in Tin tức

Không phải Quan Vũ, Trương Phi, ai mới là võ tướng hạ nhiều tướng địch nhất nước Thục ?

Người này từng được Lưu Bị ví như “người huynh đệ thứ tư” của mình, nhân vật này luôn nằm trong danh sách những mãnh…

Posted in Pet - Võ tướng

Đặng Mậu – Deng Mao – 鄧茂

Đặng Mậu – Deng Mao – 鄧茂 Đặng Mậu là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn…

Posted in Tin tức

Vị tướng ‘ít tiếng tăm’ và trận quyết định giúp Lưu Bị có tiền đề để chia 3 thiên hạ

Trước khi thế chân vạc được thiết lập, không phải Quan Vũ hay Trương Phi, Hoắc Tuấn mới chính là võ tướng giúp Lưu Bị…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛 Trương Phi, tự Ích Đức hay Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Vân – Zhao Yun – 趙雲

Triệu Vân – Zhao Yun – 趙雲 Triệu Vân, tự Tử Long, là một danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một…

Posted in Pet - Võ tướng

Hoàng Trung – Huang Zhong – 黄忠

Hoàng Trung – Huang Zhong – 黄忠 Hoàng Trung, hay bị dịch sai là Huỳnh Trung, tự Hán Thăng, là lão tướng nhà Thục Hán…